Συνοπτικά για την πρόταση: "Η Θεσσαλονίκη μπορεί να αλλάξει..."

‘’Η Θεσσαλονίκη μπορεί να αλλάξει: πράσινη κυκλοφορία & ανάκτηση χαμένου δημόσιου χώρου’’

του αρχιτέκτονα, δρα. E.T.S.A.Barcelona, Νίκου Σουλάκη:

Η παρουσίαση στις 2/3/2011 είναι μία ‘’βήμα προς βήμα’’ περιγραφή του πως μπορεί η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει νέο πρόσωπο και να μεταμορφωθεί σε πόλη φιλική προς τους πολίτες και σε πόλη που θα αφήσει πίσω της την εικόνα του ‘’μεγάλου χωριού’’ χάρη στην ανάδειξη ενός δικτύου υποδομών μετακίνησης που θα αποτελέσει στο εξής την ραχοκοκαλιά της καλής λειτουργίας της.

Ο αρχιτέκτονας βασίζει την πρότασή του σε δύο σημαντικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της ανάπτυξης της πόλης και που παρουσιάζει με σαφή τρόπο:

(α) ότι η σχέση εξάρτησης αυτοκινήτου-πόλης που παρατηρείται σήμερα είναι αποκλειστικό αποτέλεσμα έλλειψης υποδομών δημόσιας μετακίνησης και

(β) ότι η έλλειψη του δημόσιου χώρου στις εκτός κέντρου περιοχές σχετίζεται άμεσα με την απαξίωση του αρχικά προβλεπόμενου πολεοδομικού σχεδίου

Οι στόχοι που θέτει είναι:

(α) ο περιορισμός της παρουσίας των Ι.Χ και η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου τόσο στο κέντρο όσο και στις περιοχές κατοικίας (αναδημιουργία αστικού πολιτισμού)

(β) η ανασυγκρότηση του δημόσιου χώρου του κέντρου γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την οικονομική αναβίωσή του

κατ’ επέκταση των παραπάνω

(γ) η δημιουργία προϋποθέσεων βιωσιμότητας για τα ήδη προγραμματισμένα έργα

(δ) η δημιουργία προοπτικών για μια πόλη ανταγωνιστική και με δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης

Η υπόθεση εργασίας του είναι:

αν εξασφαλισθεί η υποδομή και δημιουργηθεί ένα επιλέξιμο σύστημα δημόσιων ΜΜΜ σε ολόκληρη την πόλη, τα Ι.Χ. θα παραμείνουν στον τόπο προέλευσής τους,

τότε,

(α) ένα μεγάλο ποσοστό των ενδοαστικών μετακινήσεων με ΙΧ θα αντικατασταθεί με τα δημόσια ΜΜΜ

(β) θα απελευθερωθεί επιφάνεια οδοστρώματος για άλλες χρήσεις

(γ) θα μειωθεί θεαματικά η ατμοσφαιρική επιβάρυνση από ρύπους καυσαερίων και μικροσωματίδια που οφείλονται σε άλλα παράγωγα της κίνησης των οχημάτων

Η πρόταση συνοψίζεται σε έξι βασικά σημεία:

(1) Επιλογή βασικών αξόνων του εκτός κέντρου αστικού ιστού ως υποδομή δικτύου κυκλοφορίας δημόσιων ΜΜΜ αλλά και δημόσιου χώρου.

(2) Διαμόρφωση επιλέξιμου συστήματος δημόσιων ΜΜΜ έναντι των Ι.Χ. σε ολόκληρη την πόλη πάνω στην επιλεγμένη νέα δομή

(3) Αφαίρεση των αυτοκινήτων από τους επιλεγμένους άξονες και εξασφάλιση ελεύθερων λωρίδων κίνησης για τα δημόσια ΜΜΜ σε ολόκληρο το δίκτυο κυκλοφορίας τους
(4) Επίλυση του θέματος της στάθμευσης στις περιοχές κατοικίας και δημιουργία σταθμών αυτοκινήτων

(5) Αποκατάσταση οδικής κυκλοφοριακής λογικής στις περιοχές κατοικίας βασισμένη στην νέα δομή του επιλεγμένου δικτύου οδικών αξόνων και σε ολόκληρη την πόλη

(6) Απόδοση του πλεονάσματος του οδοστρώματος των επιλεγμένων αξόνων ως υποδομή δημόσιου χώρου και ως υποδομή εναλλακτικών μέσων κυκλοφορίας με την μορφή διαπλάτυνσης πεζοδρομίων, δικτύου ποδηλατοδρόμων κλπ. σε ολόκληρη την πόλη

Έτσι,

Η ανάκτηση ενός δικτύου αστικών υποδομών σε ολόκληρο το Πολεοδομικό Συγκρότημα
Η εδραίωση αξιόπιστου συστήματος δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς με τραμ, μετρό και λεωφορείο

Η βελτίωση της προσπελασιμότητας και η αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου του κέντρου
Η οργάνωση δικτύου άνετων πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων

Το νοικοκύρεμα της κυκλοφορίας και η οργάνωση της κίνησης των Ι.Χ.

Η δημιουργία διεξόδου στο πολύπλοκο πρόβλημα της στάθμευσης

Η εξασφάλιση δημόσιου χώρου και η δημιουργία πυρήνων γειτονιάς στις περιοχές κατοικίας

Η μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων στην πόλη

δομούνται σε μια ενιαία πρόταση με βάση την στροφή προς την πράσινη κυκλοφορία και την βιώσιμη κινητικότητα που φιλοδοξεί να αποτελέσει την βάση για την αναβίωση αστικού πολιτισμού στην Θεσσαλονίκη και την δημιουργία κατάλληλης υποδομής για την παραπέρα δρομολόγηση και εξασφάλιση της επιτυχίας των μεγάλων έργων.

Η πρόταση αποτελεί σύνθεση πολλών καινοτόμων ιδεών (διπλή ανάπλαση: κυκλοφοριακή και πολεοδομική, επίλυση του θέματος της στάθμευσης στις περιοχές κατοικίας και όχι στο κέντρο, αναβίωση της γειτονιάς) αλλά και προηγούμενων προτάσεων (τραμ, ενιαίο σύστημα μεταφορών). Στις στρατηγικές επιλογές της κυριαρχεί η λογική της εκμετάλλευσης της υφιστάμενης υποδομής της πόλης, των ήπιων επεμβάσεων και του συντονισμού μικρών και αλληλοσυμπληρούμενων έργων χαμηλού προϋπολογισμού, απέναντι στην λογική των αυτόνομων έργων μεγάλου προϋπολογισμού.

Η πρόταση υποστηρίζεται από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που συνδέει την πράσινη κυκλοφορία και την ανάκτηση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος με την καινοτομία και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ως βάση εξεύρεσης πόρων.

Δρόμοι της Θεσσαλονίκης
Κι άλλοι δρόμοι της Θεσσαλονίκης

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου