ΚΥΑ για την ασφαλή διέλευση πεζών κατά τη διάρκεια έργων

Την ασφαλή διέλευση των πεζών στη διάρκεια εκτέλεσης έργων σε κοινόχρηστους χώρους προστατεύει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημήτρης Ρέππας.

Η ΚΥΑ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» δίνει για πρώτη φορά μια συνολική λύση και ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από έργα που αφορούν στην ανέγερση κτηρίων, εγκατάσταση δικτύων, κ.λπ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις, στη διάρκεια εκτέλεσης οποιωνδήποτε εργασιών θα πρέπει να προφυλάσσεται η ασφαλής διέλευση των οχημάτων, των πεζών και ειδικά των ατόμων με αναπηρία. Έτσι, τίθενται κανονισμοί και επιβάλλεται η λήψη μέτρων στις περιπτώσεις εγκατάστασης εργοτάξιου σε κοινόχρηστους χώρους (π.χ. πεζοδρόμια). Προβλέπεται η προφύλαξη του πεζού με σταθερή οριοθέτηση από το εργοτάξιο και η δημιουργία πρόσθετων πεζοδρομίων όταν αυτά καταλαμβάνονται από τις εργασίες, για τη διασφάλιση της αδιάκοπης διάβασής τους.

Στην ΚΥΑ περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα πρόσθετα πεζοδρόμια (ελάχιστες διαστάσεις, υλικά κατασκευής, τοποθέτηση, κ.λπ.), καθώς και με ποιον τρόπο η όδευση των πεζών θα κατευθύνεται με ασφάλεια. Ακόμη, ορίζονται οι περιφράξεις του χώρου του εργοτάξιου που θα προφυλάσσουν τους πεζούς από την πτώση αντικειμένων από σκαλωσιές, πτώση σε χώρους εκσκαφής, κ.λπ.

Παράλληλα, ορίζονται διατάξεις σχετικά με το φωτισμό, την οδική σήμανση και γενικότερη πληροφόρηση του διερχόμενου πολίτη για την ύπαρξη εργοτάξιου, καθώς και με την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χώρου μετά το πέρας των εργασιών, αλλά και με την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες των παραπάνω.

Η κοινή υπουργική απόφαση

Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου