Μετακίνηση προσκυνηταριού στην Π.Π.Γερμανού

Ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν στην κινητοποίηση για την απομάκρυνση του προσκυνηταριού από το πεζοδρόμιο της Π.Π. Γερμανού.

Οι 850 υπογραφές που συγκεντρώθηκαν συνέβαλαν στη λήψη δύο διαδοχικών αποφάσεων από το δημοτικό συμβούλιο για απομάκρυνση του προσκυνηταριού άμεσα με μέσα του Δήμου.

Το κτίσμα μετακινήθηκε χθες Πέμπτη 11/06 με γερανό σε άλλη θέση, και πάλι πάνω στο πεζοδρόμιο, τουλάχιστο όμως δεν εμποδίζει πλέον την κίνηση των πεζών.

Δείτε παρακάτω τις φωτογραφίες από τη μετακίνηση και την τελική θέση του προσξυνηταριού με ταυτόχρονη αποκατάσταση του διαδρόμου διέλευσης των πεζών.
Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου